Stad Halle
Stad Halle
04 mei 2022

Klimaatwijk Don Bosco vierde feest met een eerste droomatelier

5 afbeeldingen

Samen met de buurtbewoners en verschillende partners denkt de stad concrete ideeën uit voor de wijk. Denk aan ontharding, vergroening en verblauwing. Kortom, een klimaatwijk. Zaterdag 23 april verzamelden een vijftigtal enthousiaste buurtbewoners zich in de Jan Boonlaan voor een gezellige werksessie met de allures van een wijkfeest.

Zo’n 50 bewoners van de wijk Don Bosco zakten af naar een tent in de Jan Boonlaan. Hier werd samen nagedacht, gediscussieerd en gecreëerd over de thema’s ontharden, natuur en groen, ontmoeting, speelmogelijkheden, kunst en wijkgeschiedenis. De bedoeling van dit gebeuren? Plannen maken om deze zomer samen de eerste ingrepen te doen die het leven in de wijk aangenamer maken, de natuur kansen geven en de omgeving beter bestand maakt tegen klimaatverandering.

Het resultaat? Heel wat ambitieuze initiatieven en voorstellen. Deze gingen van extra, gevarieerde plantvakken in de straten naar buurtbomen, insectenhotels en collectieve wateropvang tot het dimmen van lantaarnpalen en het organiseren van straat- of wijkfeesten. Na al dat werken kon iedereen nog aansluiten voor een gezellige maaltijd.

Bouwdagen als vervolg

Noteer zondag 19 juni alvast in je agenda want dan gaan we in Don Bosco aan de slag op de eerste bouwdag. Op 18 juni starten we in Nieuw-Rodenem. In overleg met de wijkambassdeurs en andere geïnteresseerden zullen we de eerste ingrepen uitwerken die op korte termijn te realiseren zijn. Op de bouwdag zelf zullen enkele straten en pleintjes aangepakt worden om alternatieve inrichtingen zichtbaar te maken voor een testperiode. Dit kunnen kleine en grotere ingrepen zijn die we uiteindelijk willen vertalen naar definitieve uitvoeringen.

Het is verder de bedoeling om nog een aantal bouwdagen te organiseren, zo kan het project blijven groeien en blijven zorgen voor nieuwe inspiratie in de wijken en daarbuiten.

Ambitieuze Klimaatwijken

Het traject Klimaatwijken startte in het najaar 2020 in de wijken Don Bosco en Nieuw-Rodenem. Met een eerste oproep kwam de stad in beide wijken in contact met verschillende geëngageerde bewoners die zich nog steeds inzetten als wijkambassadeur. Helaas liep het traject vertraging op met de coronamaatregelen, maar zowel on- als offline werd er verder inspiratie opgedaan, nagedacht en samengewerkt.

Klimaatwijken is een initiatief van Stad Halle, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, Plan Boommarter en de Provincie Vlaams-Brabant. De Klimaatwijk Don Bosco werd ook geselecteerd voor het project Leefbuurten van het Team Vlaams Bouwmeester. Door de deelname aan dit leertraject zal de Stad Halle samen met de 6 andere deelnemende gemeenten model staan voor toekomstige ontwikkelingen in andere steden en gemeenten. Dit traject wordt mee gesubsidieerd zodat verschillende ontwerpers hun toekomstbeeld van de wijk kunnen uitwerken.

Met deze ondersteuning wordt het ontwerp van de buurt maximaal ingericht vanuit het oogpunt van wandelaars en fietsers. Er wordt gezocht naar een buurt die gezond is en aangenaam om in te verblijven, die daarbij uitnodigt tot ontmoeting en meer ruimte biedt voor ontspanning, groen en water.

Info:

Leuk
8
Verdrietig
1

Activiteit op het digitaal buurtnetwerk Hoplr

Don Bosco - Stroppen
9 vind-ik-leuks
arrow_upward