Stad Halle
Stad Halle
29 sep. 2022

Stadspanel geeft Halse stadscommunicatie mooie score

3 afbeeldingen

Om onze inwoners in de toekomst nog beter te informeren, organiseerden we in juni en juli een uitgebreide enquête over onze stedelijke communicatie. 815 Hallenaren namen de tijd om deel te nemen aan dit onderzoek. Over het algemeen kregen we een gunstig rapport. De werkpunten zetten we om in concrete acties.

De nieuwsberichten, de producten en diensten op onze website, onze Stadsapp, het stadsmagazine Info Halle, ons Inspraakplatform, de livestreams van de gemeenteraad, de nieuwsreportages op onze Facebookpagina … De voorbije jaren heeft de stad Halle hard gewerkt aan een open communicatiebeleid. Omdat we toegankelijk communiceren hoog in het vaandel dragen, organiseerden we een bevraging over onze communicatie. We nodigden de 800 leden van het Halse Stadspanel uit en lanceerden ook een open oproep.

Betrouwbare en goede resultaten

Maar liefst 815 Hallenaren vulden de uitgebreide enquête in en deelden zowel hun verwachtingen en noden als hun mening met betrekking tot onze communicatie. Met deze grote respons konden de onderzoekers van de Thomas More Hogeschool, onze partner tijdens de bevraging, betrouwbare conclusies en aanbevelingen formuleren. Zij deden eerder al onderzoek in 2019 in Halle, net als in een dertigtal andere steden en gemeenten. Zo konden we onze resultaten vergelijken en het doet ons veel plezier te vernemen dat we goed op weg zijn. We lijsten hieronder de opvallendste bevindingen op. Het volledige rapport van de bevraging en een kortere presentatie kan je hieronder vinden.

Info Halle blijft ons topkanaal

Zo’n 70% van de respondenten voelt zich voldoende en goed geïnformeerd, ervaart onze communicatie als klantvriendelijk en weet waar ze kunnen aankloppen met opmerkingen en vragen. Het absolute topkanaal blijft ons, onlangs vernieuwde, stadsmagazine Info Halle. Zowel qua bereik (75%) als qua tevredenheid (78%) scoort het hoog. Onze website komt op de tweede plaats wat bereik betreft en Vondelflash volgt op de derde plaats met 63%. De speeltuinenschatkaart haalde een tevredenheidsscore van maar liefst 82%. Benieuwd? Je kan de kaart hier samen ontdekken met jouw (klein)kinderen.

Ruimte voor verbetering

Dankzij het onderzoek krijgen we bovendien beter zicht op onze verbeterpunten:

  • Onze inwoners hebben o.a. behoefte aan meer informatie over subsidies en premies, gemeenteraad- en collegebeslissingen, infrastructuur- en wegenwerken.
  • Er blijft een nood aan gedrukte communicatie. We blijven dan ook inzetten op een mix van digitale, papieren en mondelinge kanalen.
  • Verschillende digitale stadskanalen zijn nog niet echt bekend. We zetten daarom meer in op het bekendmaken van bv. onze Stadsapp, Hoplr, de Instagram-pagina en onze digitale nieuwsbrief.
  • Ook de opvolging van meldingen, klachten en vragen kan beter.

Imago van Halle

Verder stelden we ook vragen over het imago van onze stad. De meeste Hallenaren hebben een goed gevoel over Halle. Jullie waarderen onze stad vooral als een goede plaats om wat te drinken of te eten en vinden haar kindvriendelijk, mooi, milieuvriendelijk, gezellig en sociaal. Daarnaast wordt Halle echter ook beschouwd als weinig verrassend en minder goed om te winkelen.

Bedankt!

Het stadsbestuur dankt ten slotte iedereen die de tijd nam om de bevraging in te vullen. We hebben ook 7 winnaars geloot die elk een Halle Handelt-waardebon winnen! Proficiat M. Vanderplancke, R. De Vroede, S. Nerinckx, F. Franssens, T. Lemal, R. Dekandelaer en A. Renaux-Veys.

Binnenkort starten we trouwens de derde bevraging van het Stadspanel van dit jaar. Hopelijk kunnen we dan opnieuw op jullie rekenen om het beleid in Halle mee vorm te geven.

arrow_upward