Enquête door Stad Halle

Enquête: De toekomst van de Sint-Rochus kerk. Laat jouw stem horen!

De Sint-Rochuskerk dateert van 1928 en is beschermd erfgoed. In 2018 werd de buitenzijde al gerestaureerd en de renovatie binnen wordt in 2023 voltooid.

De kerk krijgt een nevenbestemming. Dat wil zeggen dat naast de misvieringen, begrafenissen, communies en dergelijke, (een deel van) de kerk ook anders gebruikt kan worden. Ook de ontmoetingsruimtes in de kelder worden aangepakt en kunnen nieuwe functies krijgen. Waarvoor dan wel? Dat willen we van jou horen!

Hoe zou jij de kerk nog willen gebruiken?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Wil je verder meedenken? Kom dan zeker langs op de infoavond en participatiesessie!

- Woensdag 7 december: Infoavond op het stadhuis Halle van 19u30 tot 21u :

  • hier lichten we graag de restauratie toe, bespreken we de context, overlopen we verschillende mogelijkheden met voorbeelden en is er ruimte voor vragen.

- Donderdag 16 maart 2023: Participatiesessie om 19u :

  • hier worden de resultaten van de bevraging toegelicht, er komen enkele suggesties aan bod en de mogelijkheden worden verder besproken en uitgewerkt met de aanwezigen.
  • Inschrijven kan via de bevraging, meer info volgt.

Deelname aan de bevraging is vrijwillig en de verwerking van de gegevens gebeurt anoniem. Meer informatie vind je op https://www.halle.be/privacyverklaring . Voor de bevraging en de infosessies werkt stad Halle samen met de kerkfabriek van Sint-Rochus en PARCUM (expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur).


Alvast heel erg bedankt voor jouw tijd en ideeën!

Startdatum 08 november 2022
Einddatum 07 januari 2023

Selecteer je buurt

Niet zeker van je buurt? Bekijk de kaart.

15 vragen

1. Vink aan indien je akkoord gaat met de manier waarop de gegevens verwerkt worden. * verplicht

Deelname aan de bevraging is vrijwillig en de verwerking van de gegevens gebeurt anoniem. Meer informatie vind je op www.halle.be/privacyverklaring.

selecteer er maar één

2. Als je naar de Sint-Rochuskerk gaat of ging, waarom is dat dan? * verplicht

Meerdere antwoorden zijn mogelijk

selecteer er één

3. Indien je hierboven ‘Andere’ aangeduid hebt, kan je dit hier verduidelijken.

4. Welke behoefte heb jij als inwoner waar dit kerkgebouw in de toekomst kan aan tegemoetkomen? * verplicht

Duid de 3 functies aan die voor jou het belangrijkst zijn.

selecteer er één

5. Indien je hierboven ‘Andere’ aangeduid hebt, kan je dit hier verduidelijken.

Je mag hier ook je andere antwoorden verduidelijken.

6. Ontbreekt er iets in Sint-Rochus? Kan (een deel van) de kerk helpen met deze noden?

7. Spreek je in naam van een vereniging of organisatie? * verplicht

(Zo niet, mag je verder gaan naar vraag 14).

selecteer er maar één

8. Ik spreek voor de vereniging(en)/organisatie(s) ....

9. Gebruiken jullie op dit moment lokalen of een zaal voor de werking?

Enkel voor verenigingen of organisaties

selecteer er één

10. Van welke lokalen/gebouwen maakt jullie vereniging/organisatie gebruik?

11. Als je interesse hebt om een deel van de kerk te gebruiken. Op welke momenten zou dit dan zijn?

Vermeld welke dagen van de week, specifieke momenten en/of periodes.

12. Waarvoor zou jouw vereniging/organisatie een deel van de kerk kunnen gebruiken?

selecteer er één

13. Indien je hierboven ‘Andere’ aangeduid hebt, kan je dit hier verduidelijken.

Je kan hier ook je andere antwoorden verduidelijken.

14. Wat is jouw leeftijd? * verplicht

selecteer er maar één

15. Ben je bereid verder mee te denken om de Sint-Rochuskerk vorm te geven?

Noteer dan hier je e-mailadres, dan kunnen we je op de hoogte houden van de volgende stappen.

Klaar met invullen?