Enquête door Stad Halle

Enquête: Herinrichting Claesplein

Hallo!

Het Claesplein in Lembeek centrum is aan een opwaardering toe. De stad Halle wil onder meer de parkeerplaatsen wat herschikken zodat er ruimte vrijkomt voor een aangename ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren, voor hun ouders en grootouders en voor iedereen die graag op het plein vertoeft.

Om te weten te komen hoe we deze vrijgekomen ruimte best invullen, rekenen we op jullie hulp. Daarom nodigen we je graag uit om deel te nemen aan deze bevraging. Het eerste deel van de vragen kan ingevuld worden door iedereen die ouder is dan 16 jaar. Het tweede deel is bedoeld voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar. Met deze bevraging richten we ons dus voornamelijk tot de jongste inwoners. Want als kindvriendelijke stad vinden we het belangrijk dat ook zij mee nadenken over de toekomstvisie voor dit plein.

Wat verandert er?

  • In de huidige situatie kunnen er 40 wagens parkeren op en rond het Claesplein. Maar 20 van deze parkeerplaatsen zijn niet reglementair en dit veroorzaakt regelmatig overlast en onveilige situaties. Op de nieuwe plannen voorzien we 32 reglementaire parkeerplaatsen op het plein, 2 extra plaatsen aan de achterkant van de kerk en 6 extra plaatsen in de Stationsstraat. Er blijven dus 40 parkeerplaatsen beschikbaar. Maar hierdoor komt er dus ruimte vrij op het Claesplein, wat de beleving ten goede komt.

  • Zoals je kan zien op het plan, mogen aan de rand van het plein nog steeds auto’s parkeren. Deze worden in de toekomst stijlvol afgeschermd door bloembakken zodat het Claesplein meer wordt dan alleen maar een parking.

  • Voorts willen we er voor zorgen dat het plein nog steeds makkelijk vrijgemaakt kan worden. Zo kunnen kermissen en andere festiviteiten blijven doorgaan op het Claesplein. Want Lembeek leeft, en dat willen we zo houden!

Startdatum 19 februari 2021
Einddatum 04 april 2021
10 vragen - De enquête is anoniem

De enquête is gesloten

Het is helaas niet langer mogelijk om de enquête in te vullen omdat deze is gesloten op 04 april 2021.

58 deelnemers
arrow_upward