Stad Halle
Stad Halle
19 jan. 2022

Hals Stadspanel en niet-inwoners delen hun meningen over het vernieuwde parkeerbeleid

Eind vorig jaar boog het Hals Stadspanel zich over het vernieuwde parkeerbeleid in het centrum van Halle. Lokale handelaars, personeelsleden van plaatselijke scholen en zorgorganisaties konden de vragenlijst eveneens invullen.

Drie keer per jaar wordt het Hals Stadspanel bevraagd over thema’s als dienstverlening, vrije tijd en mobiliteit. Met behulp van het panel stemt het stadbestuur het beleid beter af op de noden en wensen van de bevolking.

Het vernieuwde parkeerbeleid in Halle was het onderwerp van de laatste bevraging van 2021. Het bestuur besloot ditmaal ook lokale handelaars en personeelsleden van scholen en zorgorganisaties te betrekken. Aan het einde van dit bericht vind je het volledige rapport van de bevraging. Hier delen we alvast de meest opvallende bevindingen.

  • In grote lijnen vindt de Hallenaar dat er nog geschaafd kan worden aan het nieuwe parkeerbeleid. Iets minder dan de helft van de bevraagden vindt dat de veranderingen voor een betere invulling van de publieke ruimte, een autoluwe binnenstad en een betere luchtkwaliteit zorgt.
  • Men weet voorlopig nog niet voldoende waar, wanneer en tegen welke tarieven men kan parkeren in het centrum van Halle.
  • Een grote meerderheid, maar vooral niet-inwoners, vindt de parkeertarieven te hoog.
  • Inwoners zijn fan van de Halle-kaart, maar zouden graag meer locaties nabij invalswegen zien, die het gebruik van de kaart toelaten.
  • Heel wat mensen maken graag gebruik van de Shop & Go-parkeerplaatsen, en er zouden er enkele bij mogen komen.

Het stadsbestuur dankt alle panelleden voor hun deelname. Volgend jaar worden opnieuw heel wat inwoners uitgenodigd voor het stadspanel. We doen een warme oproep aan de genodigden om deel te nemen en het beleid zo mee vorm te geven.

arrow_upward