Stad Halle
Stad Halle
13 mei 2022

Halse Stadspanel buigt zich over mobiliteit in onze stad

3 afbeeldingen

Begin dit jaar konden de leden van het Halse Stadspanel een enquête invullen over de mobiliteit en het verplaatsingsgedrag in onze stad. 815 inwoners deden dat. Voor 60% van de bevraagden blijkt de auto het belangrijkste voertuig, terwijl 1 op de 5 deelnemers minstens af en toe de fiets neemt.

Drie keer per jaar wordt het Halse Stadspanel bevraagd over thema’s zoals dienstverlening, vrije tijd en mobiliteit. Dankzij de input van het panel kan het stadsbestuur het beleid beter afstemmen op de noden en wensen van de inwoners. In de eerste bevraging van 2022 werd het Halse Stadspanel gevraagd naar zijn mening over de mobiliteit en het verplaatsingsgedrag in onze stad. We lijsten hieronder de opvallendste bevindingen op. Het volledige rapport van de bevraging en de presentatie kan je hieronder vinden.

  • De auto is het dominante vervoersmiddel. 60% van de deelnemers gaat met de auto naar het werk, 20% neemt minstens af en toe de fiets. Gezondheid is de belangrijkste motivator om met de fiets te gaan. Lange afstanden naar het werk vormen de belangrijkste reden om de tweewieler te laten staan.
  • De bekendheid van bestaande mobiliteitsinitiatieven in de stad is behoorlijk, maar kan hier en daar beter. 80% kent de fietssnelweg, en inwoners gebruiken die vooral in hun vrije tijd. De Nederhem Shuttle is bij driekwart bekend, voornamelijk bij de oudere Hallenaren. Iets meer dan een derde kent de Minder Mobielen Centrale. 2% kent de Minder Mobielen Centrale niet en zou er wel nood aan hebben.
  • Inwoners vinden dat er voldoende voetpaden zijn en dat je veilig in de buurt kan wandelen. Met een rolstoel of kinderwagen zou het verplaatsen moeilijker zijn. Vooral in Halle Centrum blijkt het aangenaam om te fietsen. De verkeersveiligheid voor kinderen wordt dan weer lager ingeschat in Groot-Halle.
  • Alle voorgestelde ingrepen om het fietsen in Halle aantrekkelijker te maken (zoals bewaakte fietsenstallingen of het aanduiden van veilige fietsroutes), kunnen op de goedkeuring rekenen van een meerderheid van de bevraagden. Minder deelnemers zijn bereid ruimte voor de auto in te ruilen voor fietsen. Inwoners die vaak de auto nemen, zijn gemiddeld negatiever over de ingrepen.
  • Deelnemers zijn maar matig enthousiast over deelmobiliteit (deelauto of deelfietsen). Ze zijn gehecht aan een eigen auto, en vrezen dat er geen deelauto beschikbaar zou zijn wanneer nodig.

Het stadsbestuur dankt opnieuw alle panelleden voor hun deelname. Binnenkort wordt de tweede bevraging van dit jaar opgestart. Hopelijk kunnen we dan opnieuw op hen rekenen en samen het beleid in Halle mee vormgeven.

arrow_upward