Mobiliteit- en fietsbeleidsplan Halle

222 dagen resterend

We maken werk van een nieuw mobiliteitsplan. Mobiliteit is voor iedereen belangrijk. Daarom horen we graag jouw mening. Samen bouwen we zo aan het Halle van de toekomst.

Onze stad Halle is in volle evolutie: nieuwe bruggen tussen Sint-Rochus en het centrum, autoluwe en -vrije kaaien, de fietszone in ons centrum, een oplossing voor de A8, de plannen voor de omgeving van De Bres enzovoort. Hoog tijd om alles bij elkaar te brengen en de eerste stappen te zetten naar een toekomstgericht, robuust mobiliteitsplan waar bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid centraal staan. Dit zal de komende jaren het kader vormen om alle mobiliteits- en verkeersmaatregelen in te passen.

Antwoorden zoeken

Nu start de eerste fase. We zoeken antwoorden op verschillende vragen. Welke uitdagingen zijn er? Welke kansen en knelpunten zien we vandaag? Waar willen we naartoe met de mobiliteit in Halle?

Daarvoor vragen we graag jullie hulp! Samen kennen we immers elke centimeter van ons openbaar domein. We rekenen daarvoor op onze Halse scholieren, inwoners, werknemers, ondernemers, verenigingen,… . Tegen het najaar verwerken we deze informatie en gieten we deze in verschillende scenario's die we verder aftoetsen. Vervolgens maken we werk van de finale beleidsplannen.

Daarnaast stellen we een klankbordgroep samen waarvoor alle inwoners zich kandidaat kunnen stellen. Doorheen de verschillende fases komen de leden 6 tot 8 keer samen om mee na te denken over de uitwerking van het plan.

Via deze pagina kan ook jij meewerken aan een betere toekomst voor onze stad en de mobiliteit van onze inwoners.

Ter info: de data bij de verschillende projectfases zijn onder voorbehoud.

332 deelnemers
Mobiliteit- en fietsbeleidsplan Halle

Tijdslijn

1

Oriëntatiefase

09 jun. 2023 - 01 mei 2024

In deze fase willen we de ruime context schetsen door antwoorden te zoeken op deze vragen:

  • hoe ziet de verkeerssituatie er vandaag uit?
  • Binnen welke context evolueert de mobiliteit?
  • Welke uitdagingen zien we daarbij?
  • Welke kansen en knelpunten zien we vandaag?
  • Waar willen we naartoe met de mobiliteit in Halle?

Daarvoor konden we rekenen op jullie hulp!

2

Synthesefase

01 mei 2024 - 29 sep. 2024

In deze fase interpreteren en verwerken we de ideeën en resultaten uit de eerste fase. Met deze basis maken we verschillende scenario's op en wegen we deze af.

3

Terugkoppelingsfase

30 sep. 2024 - 30 dec. 2024

Najaar 2024 stellen we de resultaten en verschillende scenario's voor via deze pagina.

4

Uitwerken beleidsplan

01 dec. 2024 - 31 jan. 2025

Met al de verkregen info, ideeën en suggesties finaliseren we de beleidsplannen.

arrow_upward