Stad Halle
Stad Halle
11 okt.

Dit vindt het Hals Stadspanel van het buurtleven in Halle

3 afbeeldingen

70 procent van de Hallenaren maakt wekelijks een praatje met hun buur. 43% schat het sociale weefsel in zijn buurt als sterk in. Het zijn een paar van resultaten uit een nieuwe bevraging van het Hals Stadspanel over het buurtleven in de stad.

Twee keer per jaar wordt het Hals Stadspanel bevraagd over thema’s als dienstverlening, vrije tijd en mobiliteit. In de zomer van 2023 konden de leden van het Hals Stadspanel een enquête invullen over hoe zij het sociale leven in hun buurt ervaren. 657 inwoners bezorgden ons waardevolle feedback en suggesties. Met die resultaten stemt het stadsbestuur het beleid af op de noden van de Hallenaren. Onderaan vind je het volledige rapport van de bevraging.

We delen alvast enkele opmerkelijke bevindingen:

  • Hallenaren kennen gemiddeld 17 buren bij naam en 70% maakt minstens wekelijks een praatje met mensen uit hun buurt. Ongeveer 43% schat het sociale weefsel in zijn buurt als sterk in. In vergelijking met andere Vlaamse gemeenten scoort Halle daarmee matig. Het is wel een stijging ten opzichte van 3 jaar geleden.
  • De meeste ondersteuning krijgen Hallenaren bij huishoudelijke taken, tuinonderhoud en persoonlijke verzorging. Voor uitstapjes, gezelschap en kleine klusjes in huis doet men voornamelijk beroep op familie en vrienden. Van buren krijgt men vooral ondersteuning bij het verzorgen van huisdieren
  • Er is bereidheid onder Hallenaren om buren te helpen met het verzorgen van huisdieren, vervoer, computer- en smartphonehulp, kleine klusjes in huis, uitstapjes en gezelschap.
  • Ongeveer 40% nam in het verleden deel aan een buurtfeest. Wie meer inwoners bij naam kent en vaker met buren praat, zal vaker deelnemen. De belangrijkste redenen om niet deel te nemen aan buurtfeesten zijn: zich niet aangesproken voelen door de activiteiten, geen interesse, te druk of er niemand kennen.
  • Zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn niet zo bekend. 30% kent het buurthuis, de thuiszorg en het sociaal huis, 25% het CAW en het lokaal dienstencentrum, 20% de praatcafés.
  • Ongeveer 30% van de Hallenaren blijft na donker soms tot vaak binnen en mijdt soms plekken in Halle omdat men zich onveilig voelt.

Het stadsbestuur dankt alle panelleden voor hun deelname. Binnenkort wordt het Stadspanel een tweede keer dit jaar bevraagd. We roepen de leden op om opnieuw talrijk te reageren wanneer de uitnodigingen in de bus vallen.

arrow_upward