Stad Halle
Stad Halle
24 sep. 2021

Samen met het schoolpersoneel, ouders en leerlingen maakten we vier schoolomgevingen veiliger en kindvriendelijker

Vorige lente zetten we met 4 Halse scholen een eerste stap om 16 Halse schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Om dit te verwezenlijken hebben we de hulp van de leerkrachten, politie, leerlingen en ook de ouders ingeschakeld.

Dankzij deze hulp, konden we een verkeersplan maken op maat van elke school. We zullen in elke schoolomgeving ook dezelfde signalisatie en attentie verhogende elementen plaatsen, zo zal het voor de andere weggebruikers visueel duidelijker worden wanneer ze zich in een schoolomgeving bevinden.

We plaatsten hier felgekleurde afzethekken zodat wagens niet op de stoep kunnen rijden en kinderen naar het zebrapad geleid worden. De bestaande markeringen werden opgefrist en er kwamen verschillende extra zebrapaden. Aan de toegangen van de school vind je nu ook een 3D-Basiel.

Volgende scholen werden deze zomer aangepakt:

  • Sancta-Maria Malheide (Dr. Spitaelslaan)
  • Don Bosco Halle (Lenniksesteenweg)
  • H-H&College (Halleweg en Panoramalaan)
  • GO! Beukenbos (hier werden geen bevragingen ingevuld door ouders en leerlingen).

De volledige resultaten van de bevragingen kan je hieronder raadplegen.

arrow_upward